Honda Jazz Club

Jazz Cafe => - All About HJC - => ข้อความที่เริ่มโดย: Administrator ที่ 10 มิถุนายน 2008 - 23:33:48หัวข้อ: ประกาศ เรื่องโลโก้คลับ ชื่อคลับ การขอ sponsor และการทำกิจกรรม
เริ่มหัวข้อโดย: Administrator ที่ 10 มิถุนายน 2008 - 23:33:48
เนื่องจากตอนนี้สมาชิกเรามีเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก อาจทำให้การดูแลเป็นไปโดยไม่ทั่วถึง
เพื่อความสงบเรียบร้อยโดยรวม จึงอยากแจ้งให้ทราบว่า

1.ถ้าจะมีการขอ sponsor เพื่อทำกิจกรรมใดๆ โดยใช้ชื่อคลับ รบกวนแจ้งให้ผู้ดูแลทราบด้วยทุกครั้ง
2.ห้ามไม่ให้นำชื่อคลับไปแอบอ้างเผื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเฉพาะกลุ่ม
3.การจัดกิจกรรมใดๆ เรื่องเงินเป็นเรื่อง sensitive ที่สุด ขอให้ staff กิจกรรมนั้นๆ จัดการด้วยความรอบคอบ เพื่อป้องกันปัญหาในภายหลัง
4.เงินที่เหลือจากกิจกรรมแต่ละครั้ง ทางส่วนกลางไม่ขอรับ ขอให้นำไปทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
5.HJC มีความเป็นมา และอยู่ได้จากการช่วยกันดูแลของสมาชิกทุกคน จึงไม่อยากให้เกิดการแบ่งแยก ขอให้สมาชิกทุกท่านอยู่รวมกันด้วยความสุข
6.กิจกรรมใดๆ ที่ไม่ได้มีการนำชื่อคลับไปขอ sponsor สมาชิกสามารถจัดได้ตามปกติ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ดูแล
7.ในการจัดกิจกรรมสมาชิกสามารถขอยืมป้ายคลับได้ โดยแจ้งที่ผู้ดูแล และส่งคืนหลังเสร็จกิจกรรม

ขอขอบคุณที่ช่วยกันดูแลเสมอมา
-Admin-