ใครเรียนกฎหมาย แนะนำทีครับ เรื่องทำสัญ&

(1/2) > >>

SpOoN..:
พอดีมีข้อสงสัยเรื่องการทำสัญญาเช่าตึก และการติดอากรสแตมป์
อัตตราการเสียอาการสแตมป์คือ ทุก 1000 บาท เสียอากรสแตมส์ 1 บาท เศษของ 1000 คิดเป็น 1 บาท เช่น 10000 บาท ติดอากรสแตมป์ 10 บาท

แล้วทีนี้เวลาเราทำสัญญา ต้นฉบับ และ ติดอากรสแตมป์ตามอัตตราค่าเช่าแล้ว เราถ่ายสำเนาฉบับนั้น ให้ผู้เช่าเก็บไว้ แบบนี้ถูกต้องหรือป่าว
หรือว่า ต้องทำเป็น 2 ฉบับ แล้วติดอากรสแตมส์ทั้ง2 ฉบับ เลยครับ ผมงงตรงนี้  ทำยังไงถึงจะมีผลทางกฎหมายครับ :onionquest:

ใครมีประสบการณ์ ชี้แนะทีครับ  :onionthx: :onionthx:

ปล.อากรสแตมป์หาซื้อได้จากที่ไหนบ้างนอกจาก กรมสรรพากร

บุคคลทั่วไป™:
อ้างจาก: SpOoN.. ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2012 - 21:36:45

พอดีมีข้อสงสัยเรื่องการทำสัญญาเช่าตึก และการติดอากรสแตมป์
อัตตราการเสียอาการสแตมป์คือ ทุก 1000 บาท เสียอากรสแตมส์ 1 บาท เศษของ 1000 คิดเป็น 1 บาท เช่น 10000 บาท ติดอากรสแตมป์ 10 บาท

แล้วทีนี้เวลาเราทำสัญญา ต้นฉบับ และ ติดอากรสแตมป์ตามอัตตราค่าเช่าแล้ว เราถ่ายสำเนาฉบับนั้น ให้ผู้เช่าเก็บไว้ แบบนี้ถูกต้องหรือป่าว
หรือว่า ต้องทำเป็น 2 ฉบับ แล้วติดอากรสแตมส์ทั้ง2 ฉบับ เลยครับ ผมงงตรงนี้  ทำยังไงถึงจะมีผลทางกฎหมายครับ :onionquest:

ใครมีประสบการณ์ ชี้แนะทีครับ  :onionthx: :onionthx:

ปล.อากรสแตมป์หาซื้อได้จากที่ไหนบ้างนอกจาก กรมสรรพากร


ไม่ชัวร์นะครับ เคยเห็นพี่ที่เป็นเลขาเขาืำทำ จะเอาตัวจริงเก็บไว้ที่เรา เอาสำเนาให้ลูกค้าครับ
อากรแสตมป์ ซื้อได้ที่ไปรษณีย์ สรรพากร สำนักงานเขต ตามสดวกเลยครับ

sunny:
ปกติแล้วสัญญาต้องทำขึ้นเป็นสองฉบับเก็บรักษาฝ่ายละฉบับเป็นฉบับจริงทั้งคู่ การปิดอากรก็ต้องปิดทั้งสองฉบับตามอัตราที่กฎหมายกำหนด การให้สำเนาอีกฝ่ายหนึ่งไปอาจทำให้อีกฝ่ายไม่อาจฟ้องร้องได้ในกรณีที่อีกฝ่ายผิดสัญญาเพราะไม่ใช่สัญญาฉบับจริง หากนำมาฟ้องร้องก็ต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้ศาลเชื่อว่าไม่ได้รับฉบับจริงมาตั้งแต่ต้นที่ทำสัญญากัน

ปกติแล้วการติดอากรมักจะทำเมื่อมีเหตุต้องนำสัญญานั้นไปฟ้องคดีกันที่ศาล หากยังไม่มีกรณีจะยังไม่ติดอากรนั้นก็ได้ครับ ฝ่ายที่เป็นผู้ฟ้องต้องเป็นฝ่ายที่ติดอากรนั้น และต้องติดให้ครบตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ครบถ้วนจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้

SpOoN..:
อ้างจาก: sunny ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2012 - 08:15:05

ปกติแล้วสัญญาต้องทำขึ้นเป็นสองฉบับเก็บรักษาฝ่ายละฉบับเป็นฉบับจริงทั้งคู่ การปิดอากรก็ต้องปิดทั้งสองฉบับตามอัตราที่กฎหมายกำหนด การให้สำเนาอีกฝ่ายหนึ่งไปอาจทำให้อีกฝ่ายไม่อาจฟ้องร้องได้ในกรณีที่อีกฝ่ายผิดสัญญาเพราะไม่ใช่สัญญาฉบับจริง หากนำมาฟ้องร้องก็ต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้ศาลเชื่อว่าไม่ได้รับฉบับจริงมาตั้งแต่ต้นที่ทำสัญญากัน

ปกติแล้วการติดอากรมักจะทำเมื่อมีเหตุต้องนำสัญญานั้นไปฟ้องคดีกันที่ศาล หากยังไม่มีกรณีจะยังไม่ติดอากรนั้นก็ได้ครับ ฝ่ายที่เป็นผู้ฟ้องต้องเป็นฝ่ายที่ติดอากรนั้น และต้องติดให้ครบตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ครบถ้วนจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้


แล้วถ้าจำนวนเงิน เกิน 10000 บาท เช่น 12000 เราต้องติด อากร 12 บาท ใช่หรือป่าวครับ
แต่ใบสัญญาด้านหลังเค้าเขียนว่า ถ้าจำนวนเงิน เกิน 10000 บาท ให้ติดอากรสแตมป์ 10 บาท

ขอบคุณทั้ง2 ท่านนะครับ ++ให้นะครับ

sunny:
อ้างจาก: SpOoN.. ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2012 - 09:45:26

อ้างจาก: sunny ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2012 - 08:15:05

ปกติแล้วสัญญาต้องทำขึ้นเป็นสองฉบับเก็บรักษาฝ่ายละฉบับเป็นฉบับจริงทั้งคู่ การปิดอากรก็ต้องปิดทั้งสองฉบับตามอัตราที่กฎหมายกำหนด การให้สำเนาอีกฝ่ายหนึ่งไปอาจทำให้อีกฝ่ายไม่อาจฟ้องร้องได้ในกรณีที่อีกฝ่ายผิดสัญญาเพราะไม่ใช่สัญญาฉบับจริง หากนำมาฟ้องร้องก็ต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้ศาลเชื่อว่าไม่ได้รับฉบับจริงมาตั้งแต่ต้นที่ทำสัญญากัน

ปกติแล้วการติดอากรมักจะทำเมื่อมีเหตุต้องนำสัญญานั้นไปฟ้องคดีกันที่ศาล หากยังไม่มีกรณีจะยังไม่ติดอากรนั้นก็ได้ครับ ฝ่ายที่เป็นผู้ฟ้องต้องเป็นฝ่ายที่ติดอากรนั้น และต้องติดให้ครบตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ครบถ้วนจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้


แล้วถ้าจำนวนเงิน เกิน 10000 บาท เช่น 12000 เราต้องติด อากร 12 บาท ใช่หรือป่าวครับ
แต่ใบสัญญาด้านหลังเค้าเขียนว่า ถ้าจำนวนเงิน เกิน 10000 บาท ให้ติดอากรสแตมป์ 10 บาท

ขอบคุณทั้ง2 ท่านนะครับ ++ให้นะครับ


ใช่ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป