บริษัทประกันภัยส่วนกลาง ASN คืออะไรค่ะ

<< < (3/3)

CallCenter:
สวัสดีค่ะ

ในนามของศูนย์บริการลูกค้า เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ ต้องขออภัยคุณลูกค้าต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คุณลูกค้าไม่มั่นใจในการ ซื้อประกันผ่าน เอเอสเอ็น ดังนั้น บริษัทฯ จึงขออนุญาตชี้แจงถึงข้อเท็จจริงในการดำเนินงานมา ณ.โอกาสนี้

หลังจากที่คุณลูกค้าตกลงซื้อประกันแล้ว เอเอสเอ็น จะแจ้งงานไปยังฝ่ายรับประกันของบริษัทประกันด้วยระบบออนไลน์ทันทีเพื่อออก กรมธรรม์ ซึ่งระยะเวลาการออกกรมธรรม์ ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของบริษัทประกันและการถ่ายรูปรถ โดยคุณลูกค้าต้องได้รับการนัดหมายเพื่อถ่ายรูปรถประกอบการพิจารณาออก กรมธรรม์ ดังนั้นหากการถ่ายรูปล่าช้าจะส่งผลให้กรมธรรม์ออกช้า และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการแจ้งเคลมกรณีเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากไม่มีเลขกรมธรรม์ประกันจึงไม่สามารถเปิดเคลมให้ได้ แต่ในเบื้องต้น จนท.สำรวจภัยจะต้องออกให้บริการลูกค้า ณ.จุดเกิดเหตุแน่นอน และเอเอสเอ็น จะประสานงานกับประกัน เพื่อให้ความคุ้มครองลูกค้าในกรณีเกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณีและมีการแจ้ง เหตุทันทีค่ะ

บริษัทเอเอสเอ็น แจ้งงานให้ลูกค้าด้วยระบบออนไลน์ทุกวันจึงไม่มีงานค้างในระบบ และในการชำระเบี้ยเรามีระยะเวลาชำระที่แน่นอนตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับบริษัท ประกันซึ่งไม่เคยมีประวัติชำระเบี้ยเกินกว่าที่กำหนด นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงกรณีที่ลูกค้ายังชำระเงินให้เอเอสเอ็นไม่ครบเมื่อ ถึงกำหนดส่งเบี้ย ทาง เอเอสเอ็น ยังต้องชำระเบี้ยให้บริษัทประกันแทนลูกค้าไปก่อน และลูกค้าจะได้รับใบเสร็จรับเงินที่บริษัทประกันเป็นผู้ออกให้หลัง จากกรมธรรม์ออกแล้ว (ปัจจุบัน เอเอสเอ็น ได้ออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวให้กับลูกค้าเป็นหลักฐานทันทีที่รับชำระเบี้ย)

ในส่วนข้อตกลงที่ จนท.เอเอสเอ็น เสนอให้นั้น คุณลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องในใบคำขอเอาประกันให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ จนท.แจ้งไว้ เช่น ทุนประกัน, ราคาเบี้ยประกัน, ความคุ้มครอง, วันคุ้มครอง, ประเภท การซ่อมห้าง ซ่อมอู่, รวมถึงวิธีการชำระเงิน และงวดการผ่อนชำระ หากพบว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงรบกวนแจ้งให้ เอเอสเอ็น ทราบทันที ทางบริษัทจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว

ดังนั้น หากคุณลูกค้าพบปัญหาใดๆ ไม่ต้องกังวลใจ สามารถแจ้งมาศูนย์บริการลูกค้าเอเอสเอ็น ได้ทันที โทร 02-6191717 หรือส่ง e-mail มาได้ที่ info@asnbroker.co.th เรามีทีมงานให้บริการหลังการขาย ช่วยประสานงานและแก้ไขปัญหาให้ทุกกรณี รวมถึงกรณีที่บริษัทตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าปัญหาเกิดจากการปฏิบัติงาน ของ จนท.ของเอเอสเอ็น ทางบริษัทยินดีที่จะให้ความคุ้มครอง รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแทนบริษัทประกัน เนื่องจาก บริษัทฯ ยึดถือนโยบายการขายที่โปร่งใส ให้ความเป็นธรรมกับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างมั่นคงในธุรกิจประกันภัย

ทั้งนี้ขอความกรุณาคุณ Pornsawan  ที่แจ้งว่าประสบปัญหาอันเกิดจากการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ของ เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ ติดต่อแสดงตัวตนและแจ้งปัญหาที่เกิดกลับมาที่เมล์ info@asnbroker.co.th เพื่อตรวจสอบข้อมูลพร้อมชี้แจงทำความเข้าใจและชดเชยกับความเสียหายในปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ
 
ขอขอบคุณในทุกความคิดเห็น

" คำร้องเรียนจากท่าน คือ การพัฒนางานบริการจากเรา "

สนใจประกันภัยรถยนต์ราคาถูก ลดสูงสุด 15% ผ่อนสบาย ดอกเบี้ย 0% เชิญคลิก www.asnbroker.co.th

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว